افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 14 June , 2024

اسنپ در کرمان

28بهمن
توضیح اسنپ درباره حادثه حمله به دفتر این سامانه در کرمان

توضیح اسنپ درباره حادثه حمله به دفتر این سامانه در کرمان

«طی روز گذشته، فیلم‌هایی با عنوان حمله به دفتر اسنپ در شهر کرمان منتشر شده‌اند. متاسفانه این حادثه اتفاق افتاده است. از آنجایی که همیشه معتقد به پیگیری جرایم از طریق مراجع قانونی هستیم تمایلی به رسانه‌ای شدن این اتفاق نداشتیم.