تاریخ : پنج شنبه, ۳ فروردین , ۱۴۰۲ Thursday, 23 March , 2023

آموزش عالی بم

07اردیبهشت
آموزش دانشجویان مجتمع آموزش عالی بم از آغاز شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی

آموزش دانشجویان مجتمع آموزش عالی بم از آغاز شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی

به گزارش طلوع ارگ، دکتر علی دریجانی معاون آموزشی، پژوهش و دانشجویی مجتمع از آموزش دانشجویان از زمان شیوع ویروس […]