افزونه جلالی را نصب کنید. 16 ذو الحجة 1442 Sunday, 25 July , 2021

عوامل ناامنی

20سپتامبر
اعدام 5 نفر از عوامل ناامنی استان کرمان طی چند روز گذشته
رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

اعدام 5 نفر از عوامل ناامنی استان کرمان طی چند روز گذشته

رییس کل دادگستری استان کرمان از اجرای حکم اعدام 5 نفر از عناصر و عوامل ناامنی و شرارت در استان کرمان طی چند روز گذشته خبر داد و گفت:این افراد شرارت هایی از قبیل قتل عمد، آدم ربایی، سرقت مسلحانه و تیراندازی ایزایی در پرونده سیاه خود به ثبت رسانده بودند.